De snelheidslimiet op de Torenweg tussen Middelburg en Vlissingen wordt verhoogd naar 80 kilometer per uur.

Eerst was het snelheidslimiet op de Torenweg 60 kilometer per uur. Uit metingen bleek dat de gemiddelde snelheid op de weg, omringd door graslanden en akkers, 70 kilometer per uur is.

De markeringen op de weg zijn in het voorjaar van 2018 veranderd zodat het voor de weggebruikers duidelijk is dat er tachtig gereden mag worden op de weg. De Torenweg was eerst een erftoegangsweg en is nu veranderd naar een gebiedsontsluitingsweg.

De geldende voorrangsregelingen ter hoogte van de kruispunten worden in stand gehouden.