De coalitievorming in de gemeente Kapelle is rond. VVD, SGP en CDA hebben hun coalitieakkoord gepresenteerd. Een van de punten daarin is winkels in Wemeldinge toestaan het hele jaar door op zon- en feestdagen open te zijn.

De VVD, SGP en het CDA zijn samen goed voor acht van de vijftien zetels in Kapelle. Als wethouders hebben zij Jon Herselman (VVD), Marco Kleppe (SGP) en Evert Damen (CDA) naar voren geschoven.

Daarmee gaan de komende vier jaar dezelfde drie partijen en wethouders met elkaar verder in de coalitie. “Hierdoor weten we wat we aan elkaar hebben”, stelt Herselman. “Samenwerken is gebaseerd op vertrouwen.”

In het coalitieakkoord staat onder meer een voorstel aan de gemeenteraad om de ondernemers in Wemeldinge de mogelijkheid te bieden hun winkel het hele jaar door op zon- en feestdagen te open te stellen. Het is één van de manieren om meer bezoekers te generen voor het kustdorp.

Burgerparticipatie

Ook vinden de drie partijen het belangrijk om verder in te zetten op samenwerking tussen de omliggende gemeenten, duurzaamheid en burgerparticipatie.

‘De gemeente wil niet alleen haar beleid opstellen, maar dat meer samen doen met inwoners en ondernemers’, staat in het akkoord. ‘En veel zaken kunnen inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners ook doen zonder actieve bemoeienis van de gemeente.’

Boa's

De coalitiepartijen willen het aantal uren van de boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) uitbreiden om ergernissen, zoals te hard rijden, hangjongeren en hondenpoep, aan te pakken. “We denken aan een verdubbeling van de zestien uur”, aldus Herselman.

Om iedereen zoveel mogelijk te laten meedoen in de maatschappij is er extra aandacht voor arbeidsparticipatie, en dan specifiek van statushouders (mensen met een verblijfsvergunning). Ook komt er een onderzoek naar eenzaamheid.

Installatie

De nieuwe gemeenteraad van Kapelle vergadert dinsdag (8 mei) voor het eerst na hun installatie op 29 maart.

De raadsleden behandelen het coalitieakkoord en ook worden de drie wethouders en drie nieuwe raadsleden - John Koster, Pim van Dijk en Ernest Franken - geïnstalleerd. Aan de portefeuilleverdeling van de wethouders verandert alleen dat de grondexploitaties van Damen naar Herselman gaan.