De gemeente Tholen heeft toch besloten om noodmaatregelen uit te laten voeren aan de oude handelshaven. Afgelopen week is gestart met de werkzaamheden die nog tot en met vrijdag 18 mei gaan duren.

Enige tijd geleden kwam het nieuws naar buiten dat de oude handelshaven in slecht weer verkeerde. Er werd meerdere keren onderzoek gedaan naar de staat van de haven en uiteindelijk is besloten de haven aan te pakken om afsluiting te voorkomen en de veiligheid te blijven borgen.

Hierbij worden de meerpalen langs de kade en een aantal dekplanken en jukken van de steigers vervangen. Ook wordt de hoge steiger om veiligheidsredenen verwijderd. "Zowel door de gemeente als van de zijde van de aannemer wordt getracht eventuele overlast tot een minimum te beperken."

Naar verwachting zullen alleen voor de werkzaamheden aan de meerpalen en jukken aanliggende schepen tijdelijk verplaatst moeten worden. De dekplanken worden zo mogelijk vanaf de steiger zelf vervangen.