Extra milieuonderzoek voor de bouw van de kerk in Yerseke noodzaakt de gemeente Reimerswaal de regels hiervoor aan te passen.

Dat maakt de gemeente Reimerswaal dinsdag bekend.

De gemeenteraad van Reimerswaal stelde afgelopen zomer het bestemmingsplan voor de nieuwbouw van de kerk van de Gereformeerde Gemeente aan de Steeweg in Yerseke vast.

Tegen dit besluit hebben meerdere omwonenden beroep aangetekend bij de Raad van State. Naar aanleiding van de beroepschriften deed de gemeente nader onderzoek naar de zogenaamde stikstofdepositie, de hoeveel stikstof die neervalt uit de lucht, veroorzaakt door vervoersbewegingen of veehouderij.

De stikstofdepositie is belangrijk vanwege de natuurgebieden in de buurt van de bouwlocatie, zoals Nationaal Park Oosterschelde en de Yerseke Moer.

Aanpassing

Verder is nader onderzoek gedaan naar de milieueffecten, laat Reimerswaal weten. 'De uitkomsten van de onderzoeken maken een beperkte aanpassing van de planregels noodzakelijk', aldus een gemeentewoordvoerder dinsdag.

Als wijziging moet de gemeente de natuurbeschermingswetvergunning opnemen in de regels, voor het naastgelegen agrarisch bedrijf. De gemeenteraad moet een herstelbesluit nemen om het vastgestelde bestemmingsplan te corrigeren.

Reimerswaal vraagt nu de Raad van State te wachten met de afhandeling van de beroepen tot de gemeenteraad het herstelbesluit heeft genomen. Dit doet zij naar verwachting op 29 mei.