Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes en Vlissingen heeft over 2017 een winst van 6,1 miljoen euro geboekt.

Het bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen dat daarmee op bijna 23 miljoen euro is uitgekomen. De solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen, is ook gestegen van 14,8 procent in 2016 naar 23 procent vorig jaar.

De verbeteringen zijn te danken aan meerdere maatregelen. Het ADRZ is vorig jaar dochter geworden van Erasmus MC en heeft een achtergestelde lening gekregen van het medisch centrum in Rotterdam. Ook wil de huisbankier het investeringsprogramma van het ziekenhuis financieren. 

Het ADRZ heeft wel zorgen over de toekomst, omdat het volgens hen lastig is om goede medewerkers te vinden en te behouden. "Zowel demografische ontwikkelingen als het vertrek van jongeren uit de provincie spelen een belangrijke rol."

Het ziekenhuis werkt samen met Emergis om meer geschikte mensen op te leiden en naar Zeeland te halen. Ook is in overleg met de HZ University of Applied Sciences het aantal gegarandeerde stageplaatsen verdubbeld.