Deze week begint het natuuronderzoek voor de dijkversterking bij Hansweert. Ter voorbereiding op dit grote project laat waterschap Scheldestromen eerst het aantal huismussen inventariseren. Volgende week komen daar de vleermuizen bij.

Voor dit werk heeft het waterschap een speciaal onderzoeksbureau (BTL) in de arm genomen.

Scheldestromen begint als alles goed verloopt over enkele jaren met de dijkversterking in Hansweert. Voordat het schap hiermee aan de slag mag, moet ze verplicht de aanwezige natuurwaarden inventariseren in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Het onderzoek vindt plaats tussen april en september van dit jaar en richt zich op het vastleggen van de bestaande situatie wat betreft de aanwezigheid van vogels, planten, vleermuizen, zoogdieren, vissen en amfibieën.

Deze week begint de inventarisatie van huismussen. Volgende week breidt het onderzoek zich uit naar vleermuizen.

Vleermuisdetector

"Medewerkers van BTL inventariseren met een vleermuisdetector in en om het projectgebied de aanwezigheid van vleermuizen", laat het waterschap dinsdag weten. 'Dat is een kastje ter grootte van een mobiele telefoon.' Dit onderzoek gebeurt in de avond- en ochtendschemer. De onderzoekers zijn herkenbaar aan de oranje hesjes.

Zodra de onderzoeksresultaten bekend zijn, worden deze op de website van het waterschap gepubliceerd.

De dijk bij Hansweert moet vanwege de nieuwe veiligheidsnormering die sinds 2017 van kracht is versterkt worden over een lengte van bijna 5,2 kilometer. Het traject loopt langs de noordoever van de Westerschelde, tussen de monding van de sluizen bij Hansweert tot aan de Willem Annapolder.

2023

Uiterlijk in 2023 moet het dijkvak weer voldoen aan de veiligheidsnormen. Op dit moment is het waterschap bezig met de voorbereidingen van het project. Zo inventariseert het schap ook de wensen van belanghebbenden van de dijkversterking.

Het project wordt uitgevoerd door de Projectorganisatie Waterveiligheid. Dit is een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat Zee & Delta en waterschap Scheldestromen.