Waterschap Scheldestromen begint volgende week met het jaarlijkse onderhoud aan waterschapswegen in Zeeland. Dit kan verkeershinder opleveren. Het gaat om 175 kilometer aan wegen.

Sommige wegen worden enkele uren afgesloten, bij andere wegen kan de afsluiting gelden voor enkele weken. Na het onderhoud voldoen de wegen weer aan de eisen van veiligheid en doorstroming, laat het schap weten.

Jaarlijks inspecteert het waterschap bijna 4.000 kilometer weg. Daarna voert ze verhardingsonderzoeken uit op de wegen die voor onderhoud in aanmerking komen.

Aan de hand van de uitkomsten bepaalt het waterschap welke maatregelen nodig zijn. Dit kan variëren van plaatselijke reparaties of een oppervlaktebehandeling tot een nieuwe asfaltlaag en van nieuwe markering tot een complete reconstructie.

Het waterschap streeft ernaar de overlast voor het verkeer en aanwonenden tot een minimum te beperken. Voor de meeste werkzaamheden moet uit veiligheidsoogpunt de weg voor het verkeer worden afgesloten. 

Snelheidsbeperking

Als de werkzaamheden meerdere dagen duren, zorgt het waterschap waar nodig voor omleidingsroutes. Het waterschap en de aannemer streven ernaar dat mensen altijd de toegang tot hun woning of perceel kunnen blijven gebruiken.

Tot enige weken na het aanbrengen van een nieuwe verharding, kan er steenslag blijven liggen. Dit moet in de weg gereden worden. Gedurende de periode dat er nog steenslag ligt, stelt het waterschap een snelheidsbeperking in en worden mensen verzocht voorzichtig te rijden.

Klik hier voor een overzichtskaart van de werkzaamheden.