Voor een coalitie tussen de VVD en Gemeentebelang in Kapelle ontbreekt een vertrouwensbasis, concluderen informateurs Jon Herselman en Thijs Bierens. "Wij stellen grote vraagtekens bij de onafhankelijkheid van Jon Herselman als informateur", reageert fractievoorzitter Peter Ganseman van Gemeentebelang.

Vorm een coalitie tussen VVD, SGP en CDA, luidde vrijdag het advies aan de gemeenteraad van informateurs Herselman en Bierens, beiden lid van de VVD. Daarmee wordt Gemeentebelang, na de VVD de grootste partij, buitenspel gezet.

Ganseman noemt het 'hoogst merkwaardig' dat zijn Gemeentebelang is gepasseerd in de verdere coalitieonderhandelingen.

"Dit is opgezet spel", stelt Ganseman. "Ik heb altijd voorspeld dat de oude coalitie van VVD, SGP en CDA samen zou willen verdergaan. Maar de kiezer heeft gesproken en deze coalitie heeft twee zetels verloren. In het college zou een andere wind moeten waaien, dus dit is helaas voor de bevolking."

Eis

Twee weken geleden stelden Herselman en Bierens voor verder te praten met de VVD, Gemeentebelang en een derde partij, op voorwaarde dat Gemeentebelang een andere wethouderskandidaat dat Peter Ganseman zou aandragen.

Daarmee ging Gemeentebelang akkoord, maar de lokalen waren wel verbaasd over deze eis.

Daarom stuurde Gemeentebelang vorige week zondag een brief naar de gemeenteraad waarin ze de partijen vroeg of zij Gemeentebelang of Ganseman uitsloten voor een coalitie en zo ja, waarom.

Onafhankelijkheid

Vrijdagmorgen liet Gemeentebelang weten alsnog niet op de voorwaarde van de informateurs in te gaan, omdat de VVD niet op haar brief had gereageerd.

In een brief aan de informateurs schreef Gemeentebelang te twijfelen aan de onafhankelijkheid van Jon Herselman als informateur. 'We vermoeden dat u persoonlijk (Herselman, redactie) helemaal niet met Gemeentebelang wil samenwerken.'

Gemeentebelang vroeg de informateurs hun eis in te trekken. 'Anders vragen wij de gemeenteraad een andere informateur te benoemen.'

Afgetreden

In hun eindadvies aan de raad namen Herselman en Bierens vrijdagmiddag afstand van de inhoud van de brief van Gemeentebelang, omdat die op 'essentiële punten afwijkt van de afspraken'. 

Gemeentebelang moest een andere wethouderskandidaat voordragen vanwege ervaringen uit het verleden, aldus de informateurs. 'In 2000 en 2006 is de voorgedragen kandidaat beide keren tussentijds afgetreden.'

Als Gemeentebelang twijfelt aan het verslag van de informateurs dan zijn er andere wegen om dat met elkaar te bespreken, schreven de informateurs. 'Door dit met een e-mail aan de raad en pers te doen, meten zij dit breed uit. Dat getuigt niet van een constructieve houding en is ongepast. Het heeft het opgebouwde vertrouwen teniet gedaan.'

Samenwerking

Herselman en Bierens stellen dat een samenwerking tussen VVD, SGP en CDA het op één na meest recht doet aan de verkiezingsuitslag.

"Als wij vinden dat er niet integer gehandeld wordt, dan moet je dat kunnen zeggen", reageert Ganseman op het in de ogen van Herselman en Bierens 'ongepaste gedrag' van zijn partij.