De gemeente Goes wil niet langer meewerken aan het realiseren van de plannen van Stichting Arduin aan de Perponcherpolderweg in Wolphaartsdijk.

Dat zegt het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van GroenLinks.

Na een toezegging vorig jaar om in principe mee te werken aan het behandel- en observatiecentrum trok Goes twee maanden geleden zijn steun in. GroenLinks zette vraagtekens bij dat besluit dat volgde op protesten van omwonenden, die weer kwamen nadat Arduin ze in januari had ingelicht.

Groot bezwaar van Goes is dat Arduin in het centrum ook mensen met een rechterlijke machtiging en inbewaringstelling wilde gaan behandelen. "Deze problematiek was ons niet eerder duidelijk", schrijven burgemeester en wethouders.

De 48 cliënten zouden een zekere mate van bewegingsvrijheid krijgen wat volgens de gemeente risico's met zich zou meebrengen voor de omgeving.

Trendbreuk

De grootte van het centrum noemt Goes een trendbreuk van Arduin, die veel kleine locaties in Zeeland heeft. "Arduin heeft vooral uit bedrijfseconomische overwegingen gekozen voor de grootschalige opzet van deze locatie. Dergelijke initiatieven moeten kunnen rekenen op warme steun vanuit de omgeving, met voldoende draagvlak. Dat is hier niet het geval."

De bestaande woning van Arduin aan de Perponcherpolderweg, waar zes cliënten wonen, blijft voorlopig bestaan. Goes gaat binnenkort in gesprek met Arduin over eventuele andere locaties in de gemeente.