Een nieuwe coalitie in Kapelle is volgens informateur Jon Herselman mogelijk met de VVD, Gemeentebelang (GB) en een derde partij, maar alleen zonder GB-voorman Peter Ganseman als kandidaat-wethouder. Ganseman zegt bereid zijn terug te treden, maar is verbaasd over deze voorwaarde. Zijn partij heeft hierover zondag een brief gestuurd aan de gemeenteraad.

In zijn rapportage vrijdag aan de gemeenteraad schreef Jon Herselman, die de coalitiebesprekingen samen met co-informateur Thijs Bierens voert, dat Gemeentebelang bereid is op zoek te gaan naar een andere kandidaat- wethouder dan de persoon die de partij heeft voorgedragen - Peter Ganseman - omdat dit 'voor meerdere partijen een blokkade vormt in een coalitie met Gemeentebelang'.

In reactie hierop heeft Jordy van Leeuwen, gemeenteraadslid voor Gemeentebelang, zondag een brief aan de gemeenteraad van Kapelle gestuurd. Hierin schreef hij dat Gemeentebelang van de VVD, het CDA en de SGP wil weten of zij Peter Ganseman of Gemeentebelang uitsluiten voor de coalitie en zo ja, op basis van welke argumenten. 

Ook vraagt Van Leeuwen in zijn brief hoe een stabiele coalitie er volgens deze drie partijen uitziet, en aan welke eisen die moet voldoen.

Ongepast

Vandaag (maandag) zijn er nieuwe gesprekken voor de coalitieonderhandelingen. Ganseman wil door deze gesprekken meer te weten komen over de bezwaren jegens hem.

"We hebben eventueel een andere kandidaat-wethouder en ik ben bereid me terug te trekken, maar mijn partij vindt deze gang van zaken ongepast. Het is aan een partij wie zij naar voren schuift als wethouderskandidaat en niet aan een informateur."