De gemeente Vlissingen heeft de knoop doorgehakt wat betreft de subsidies voor Bevrijdingsfestival Zeeland en festivals Onderstroom en Film by the Sea. 

In totaal is er 200.000 euro beschikbaar.

Daarvan krijgt in 2019 Bevrijdingsfestival Zeeland 68.000 euro, Onderstroom 62.000 euro en Film by the Sea 70.000 euro. 

Die verdeling kwam tot stand door zaken als locatie, bezoekersaantal en de verhouding tussen gratis en betaalde kaarten tegen het licht te houden.

Bezuinigingen

In het kader van de bezuinigingen is in 2014 al besloten om de vaste subsidies voor de festivals terug te brengen. In plaats van de structurele bijdragen is er een festivalfonds gekomen van 200.000 euro.

Geen van de organisatoren heeft bezwaar gemaakt. Om de tekorten van de festivals voor dit jaar aan te vullen zijn er extra subsidies verstrekt euro aan de Cultuurwerf (15.000 euro) en Film by the Sea (50.000 euro).