De Provincie Zeeland introduceert met de app Stan een nieuwe vorm van burgerhulp in Zeeland. De alarmeringsapplicatie moet ervoor zorgen dat mensen met de juiste vaardigheden in het vervolg snel ter plekke zijn in geval van crisis.

De applicatie wordt eerst ingevoerd in de gemeente Reimerswaal. Daarna volgen de andere gemeenten in Zeeland. 

De komst van Stan hangt samen met het feit dat de hulpdiensten in Zeeland soms lange aanrijtijden kennen. Daarom verleent de Provincie Zeeland een subsidie om in de hele provincie burgerhulpverlening op te zetten.

Gedeputeerde Harry van der Maas is blij met Stan. ''Leefbaarheid gaat over de behoeften van gewone mensen. De behoefte aan zorg in de buurt, aan een fijne woonomgeving. Stan legt vast welke kennis en kunde vrijwilligers hebben en zorgt ervoor dat de juiste mensen worden ingeschakeld als dat nodig is.''

Meer dan reanimatie

Stan richt zich niet alleen op reanimatie, zoals bijvoorbeeld bij HartveiligWonen het geval is. ''Bij een brand of andere calamiteit kun je naast professionals wat extra handen nodig hebben om te sjouwen'', verklaar Van der Maas. 

''Stan laat zien dat Zeeuwen zelf een grote rol kunnen spelen bij het op peil houden van de leefbaarheid. Als Provincie investeren we graag in dit initiatief, omdat het de burgerkracht in Zeeland bevordert.''

De eerste resultaten uit pilotprojecten van de alarmeringsapplicatie elders in Nederland zijn positief. 

Melding

Burgerhulpverleners die aangesloten zijn bij Stan krijgen een melding wanneer hun hulp nodig is. Eerst wordt gekeken om wat voor type calamiteit het gaat, daarna worden de beschikbare vrijwilligers met de gevraagde competenties binnen een straal van een kilometer gealarmeerd.

Alle Zeeuwse gemeenten en de Veiligheidsregio worden daarnaast nauw betrokken bij Stan. In alle dertien gemeenten komen er informatiebijeenkomsten voor inwoners en andere betrokkenen. Ook is er intensieve samenwerking met lokale verenigingen, organisaties en instellingen om het draagvlak in de Zeeuwse samenleving te versterken en te borgen.