De gemeente Middelburg krijgt een coalitie die bestaat uit de Lokale Partij Middelburg (LPM), CDA, VVD en SGP.

Met deze partijen is de kans het grootst op een 'consistent, stabiel en daadkrachtig college', zeggen informateurs Gerrit Schoenmakers en Ton Kerkhove.

GroenLinks, de partij die een zetel won en in de op twee na grootste van Middelburg is, valt buiten de boot. De informateurs denken dat de kans op een breuk  met GroenLinks groot is, gezien de moeilijke dossiers over het bedrijventerrein aan de Trekdijk en nieuwbouw in de Cleene Hooge.

Miljoen 

Beide dossiers liggen erg gevoelig onder inwoners, maar als deze plannen niet zouden worden uitgevoerd kost dat Middelburg ontzettend veel geld. "Voor Cleene Hooge gaat het om eenmalig 11,6 miljoen euro en 246.000 euro structureel en voor de Trekdijk 6,5 miljoen euro eenmalig en 140.000 euro structureel", schrijven Schoenmakers en Kerkhove in hun advies voor de gemeenteraad.

Aangezien alle partijen hebben aangegeven dat het gezond maken van de financiën de grootste opgave is voor de komende vier jaar hebben zowel de Trekdijk als Cleene Hooge een grote rol gespeeld in de onderhandelingen, die meteen na de gemeenteraadsverkiezingen zijn begonnen.

Meerderheid

Met de LPM, CDA, VVD en SGP is de kans volgens de informateurs het grootste dat er overeenstemming over deze onderwerpen wordt bereikt en dat het college vier jaar blijft zitten.

Samen hebben ze 16 van de 29 zetels. De LPM heeft er zes, CDA vier en zowel de VVD als SGP drie. Een formateur gaat nu op zoek naar de juiste mensen voor de wethoudersposten.