De gemeente Borsele heeft een nieuw college. Qua partijen verandert er niets, qua mensen wel.

Kees Weststrate van de SGP/ChristenUnie is de enige naam die terugkeert. Hij is eerste locoburgemeester en krijgt onder meer zaken als ruimtelijke ordening, bouwen en wonen en dorpsvernieuwing onder zijn hoede.

Marga van de Plasse van het CDA wordt verantwoordelijk voor onder meer werk en inkomen, de wmo en sociale zaken en cultuur en Arno Witkam, de opvolger van Conny Miermans voor de PvdA, wordt de financiële man. Ook krijgt hij milieu en duurzaamheid en recreatie en toerisme in zijn portefeuille.

Toets

De drie wethouders worden aan een integriteitstoets onderworpen. Een extern bureau voert deze uit. Als daaruit geen bijzonderheden naar voren komen worden de wethouders op 17 mei beëdigd.

Lokaal

De SGP/ChristenUnie en het CDA behaalden beide vijf zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Het was dan ook vrij snel duidelijk dat zij samen verder zouden gaan. Nadat de Lokale Partij Borsele (LPB) al snel als derde coalitiepartij was afgevallen, bleven de PvdA en VVD over. "Uiteindelijk was de politieke ervaring van de wethouderskandidaat van de PvdA doorslaggevend", zegt Weststrate, die het college formeerde.

De coalitie heeft twaalf van de negentien zetels.