Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een boete van negentigduizend euro geëist voor een mosselbedrijf uit Yerseke voor fraude met mosselen.

Het bedrijf zette in 2012 en 2013 ten onrechte op de verpakking dat het ging om "MSC-gekeurde" mosselen. Tegen de twee directeuren van het bedrijf heeft het OM een werkstraf van 175 uur geëist.

"Met de administratie en facturen werd gesjoemeld, zodat niet meer te herleiden was dat de mosselen elders en helemaal niet volgens de richtlijnen van het keurmerk gevangen waren", aldus het OM. Het MSC-keurmerk betekent dat de vis duurzaam gevangen is.

Verdachten die het OM hoorde verklaarden zelf dat er duizenden verpakkingen verkeerd gelabeld waren. "Het blijkt dat binnen het bedrijf wel algemeen bekend was dat zo nu en dan andere mosselen werden geleverd dan met de klant was afgesproken", aldus het OM. Dit is een ernstig feit, aldus de officier van justitie. Hij spreekt dan ook van het voorrang geven van bedrijfsbelang boven voedselveiligheid.  

Het bedrijf zou ook in 2013 te laat aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben gemeld dat er ziekmakende mosselen waren geleverd aan een groothandel in Zwitserland. Het bedrijf was op de hoogte van de staat van de mosselen, omdat er in Engeland tientallen mensen ziek waren geworden van de vangst.