Het aantal lopende WW-uitkeringen is in Zeeland 1,6 procent gedaald in februari ten opzichte van de maand daarvoor. In vergelijking met een jaar eerder ligt dit aantal zelf 19 procent lager.

Ook landelijk is deze trend te zien. Wel was het landelijke aantal WW-uitkeringen (3,7 procent) hoger dan het percentage in Zeeland (3,2 procent).

Met name in de zorg nemen de kansen op een baan toe. Na een aantal jaren van krimp is er in deze sector namelijk weer sprake van een groei.

Het UWV verwacht dat het aantal banen in deze sector dit jaar landelijk met 1,5 procent stijgt. Het afgelopen jaar daalde het aantal WW-uitkeringen van mensen die in de zorg werkzaam waren al met 22 procent.