Woningcorporatie RWS partner in wonen besteedt acht Bevelandse nieuwbouwprojecten in één keer aan om kosten te besparen. Het is voor het eerst dat de corporatie zo werkt.

De economie trekt aan en daardoor wordt er meer gebouwd. Dat verhoogt de bouwprijzen. 'Hierdoor hebben we te maken met budgetoverschrijdingen en komt de betaalbaarheid van wonen onder druk te staan', laat directeur-bestuurder Maarten Sas van RWS woensdag weten.

'Door onze bouwopdrachten voor de komende twee jaar geclusterd aan te bieden, hopen we een financieel voordeel te behalen. Dit voordeel zetten we in om de huren laag te kunnen houden.'

De betreffende acht nieuwbouwprojecten zijn verspreid over de gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland. In Goes gaat het om vier projecten van in totaal 92 woningen, in Kapelle om één project van vijftien woningen en in Noord-Beveland betreft het drie projecten van in totaal 21 woningen.