De gemeente Vlissingen verhoogt haar subsidie aan het Zeeuws maritiem muZEEum in Vlissingen. Met dit extra geld gaat het museum meer taken uitvoeren.

Dat maken de gemeente en het muZEEum woensdag bekend.

In tegenstelling tot eerder gemaakte bezuinigingsafspraken verhoogt Vlissingen de gemeentelijke bijdrage met 60.000 euro. Dat wordt vanaf 2019 jaarlijks 221.000 euro. 

Het muZEEum moet naast haar basistaak, het beheren van de gemeentelijke historische collectie, meer bezoekers naar Vlissingen trekken. 

Het muZEEum gaat ook de collectie moderne beeldende kunst van de gemeente beheren. "Op deze manier kan het publiek kennismaken met hedendaagse kunst die vaak ook met Vlissingen is verbonden", laten de twee partijen in een gezamenlijk persbericht weten.

Erfgoed

Het historisch erfgoed van Vlissingen - de Oranjemolen, Oostbeer en Kazematten - wordt straks ook inhoudelijk beheerd door het museum. Op deze locaties ontwikkelt het museum programma's en activiteiten.

Eind 2017 besloot het Vlissingse college van burgemeester en wethouders al het MuZEEum eenmalig 60.000 euro te verstrekken voor het wegwerken van achterstanden bij het collectiebeheer. Het college zegt ook een eenmalige bijdrage toe van 25.000 euro in 2019 voor het verbeteren van de depots van het museum.