Het kabinet trekt 35 miljoen euro uit voor Zeeland. Het provinciebestuur legt er eenzelfde bedrag bij. Met die 70 miljoen moet de leeglopende provincie aantrekkelijker worden gemaakt voor bewoners en bedrijven.

"Zeeland is een mooie provincie die veel bedrijvigheid en veel mogelijkheden voor recreatie kent'', schrijft minister Carola Schouten van Landbouw. Maar de kustprovincie heeft er last van dat zij uit eilanden bestaat, wat bereikbaarheid van voorzieningen en samenhang hindert.

Bovendien telt Zeeland geen enkele grote stad en maar weinig middelgrote bedrijven. Ook krimpt de bevolking en trekken jongeren weg.

Daarom putten Schouten en haar collega Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken nu extra geld voor Zeeland uit een regiofonds dat het kabinet bij zijn aantreden in het leven heeft geroepen.

Dat geld moet worden gestoken in versterking van de leefbaarheid, kennis en innovatie en versterken van de voorzieningen voor bedrijven, aldus de ministers.