Het Rijk investeert 35 miljoen euro voor versterking van de leefbaarheid, kennis en innovatie en het voorzieningenniveau voor bedrijven in Zeeland. Dat maakte minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit donderdag bekend tijdens een bezoek aan de provincie. De provincie Zeeland verwacht dat de regio eenzelfde bedrag ter beschikking stelt.

Schouten sprak in Zeeland met het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland over de verdere uitwerking van de plannen die de provincie heeft ingediend. Zeeland is een van de regio's uit het regeerakkoord waar het kabinet de gebiedsgerichte aanpak tussen het Rijk en regio wil versterken.

In het advies van de commissie-Balkenende, Zeeland in Stroomversnelling, zijn de economische mogelijkheden van Zeeland genoemd op het gebied van industrie, landbouw en toerisme. De afwezigheid van grote steden, een krimpende en veranderende bevolking en de eilandenstructuur creëren specifieke knelpunten en bedreigingen.

Het kabinet wil met de gebiedsgerichte aanpak bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid voor de inwoners van Zeeland.  

Inspannen

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat laat weten blij te zijn met de steun vanuit het Rijk.

"Deze manier van samenwerken is op alle niveaus goed voor Zeeland en Nederland. Waar we ons sinds het advies van de commissie-Balkenende richten op economische structuurversterking, kunnen we met deze bijdrage verder werken aan zaken die voor alle Zeeuwen fundamenteel zijn: het vestigingsklimaat en de leefbaarheid."

Zo moet Zeeland volgens De Bat een provincie worden waarin economie en leefbaarheid op hoog niveau in evenwicht zijn. "Daarvoor gaan we ons met het Rijk en de Economic Board Zeeland inspannen."