Het externe bureau Necker van Naem doet onderzoek naar de bestuurlijke integriteit van wethouder Jaap Melse van de gemeente Veere. De resultaten verwacht de gemeente begin april, laat ze dinsdag weten.

Er loopt al een onderzoek naar de werkwijze van het Veerse gemeentebestuur.

'Recent is de integriteit van wethouder Melse in twijfel getrokken', laat de gemeente Veere weten. 'Naar aanleiding van recente nieuwe vragen heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dit onderzoek te verbreden.'

Het onderzoeksbureau heeft nu de opdracht gekregen om ook specifiek de bestuurlijke integriteit van wethouder Melse te onderzoeken. 'Wethouder Melse staat geheel achter de keuze van het college om via een onderzoek duidelijkheid te verschaffen.'

Eind vorig jaar kreeg Necker van Naem al de opdracht een zogenaamde externe monitor van het bestuurlijk integriteitsbeleid en de handelswijze uit te voeren. 'Dit is een kwaliteitsscan, bedoeld om het beleid en de werkwijze van het gemeentebestuur te screenen.'