De komende maanden zijn er gesprekken met belanghebbenden van de aanleg van de hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. 

Een projectgroep onderzoekt of de bestaande hoogspanningsverbinding bij Krabbendijke deels ondergronds kan worden gelegd, zodat daar geen twee rijen masten komen te staan. Naar verwachting voor de zomervakantie vindt hierover een bijeenkomst plaats voor de dorpsbewoners.

Tennet, de beheerder van het elektriciteitsnetwerk in Nederland, werkt aan een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. Hiervoor komen er tussen Rilland en Kruiningen 43 masten te staan.

De lijn begint bij het nieuwe hoogspanningsstation Rilland, dat nu in aanbouw is, en loopt parallel aan het bestaande 380 kV-tracé door de gemeenten Reimerswaal, Kapelle en Borsele, naar Borssele.

Omvangrijk

In 2016 zegde de minister van Economische Zaken toe dat de bestaande 380 kV-verbinding bij Krabbendijke deels ondergronds wordt gelegd (verkabeld) wanneer de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Rilland en Tilburg klaar is.

Vorig jaar richtte de gemeente Reimerswaal hiervoor een projectgroep op. Die bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie Zeeland, Tennet, waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat.

‘De gevolgen van het project voor de omgeving zijn omvangrijk’, schrijft Reimerswaal op haar website. ‘Goede communicatie met de omgeving is daarom belangrijk.’

Moeilijk

De ruimte bij Krabbendijke om de kabels ondergronds te leggen is beperkt, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van de snelweg en spoorlijn. Dat maakt de opdracht voor de projectgroep moeilijk, legde de Reimerswaalse wethouder Jaap Sinke eerder al uit.

Toch moet het volgens Sinke mogelijk zijn om de verbinding deels - het gaat om maximaal tien kilometer - ondergronds te leggen.

Zomervakantie

De projectgroep verkent in het tweede kwartaal van dit jaar de mogelijkheden voor verkabeling. Hiervoor spreekt ze met belanghebbenden.

Eerst zijn er individuele gesprekken met direct belanghebbenden, zoals grondeigenaren en -gebruikers. ‘Zij worden hiervoor binnenkort persoonlijk benaderd.’ Daarna wil de projectgroep de inwoners van Krabbendijke informeren over het project via een bijeenkomst. Dat gebeurt naar verwachting kort voor de zomervakantie.