Mensenrechtenverdediger Diana Mailosi uit Zimbabwe verblijft de komende maanden in Middelburg om op adem te komen.

Mailosi krijgt van 6 maart tot 1 juni onderdak in de Zeeuwse gemeente in het kader van het project 'Shelter City'. Dit is een initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarbij de gemeente Middelburg al enkele jaren is aangesloten.

De bedoeling is dat Mailosi in Middelburg uitrust van haar activiteiten en met nieuwe energie, kennis en een breder netwerk kan terugkeren naar haar thuisland.

Mailosi strijdt in Zimbabwe voor de rechten van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders, laat de gemeente Middelburg weten. "Dit is een thema waarvoor ook de gemeente Middelburg zich als regenboogstad sterk maakt."

Discriminatie

Mensenrechtenverdediger Mailosi is volgens Middelburg een bekende en openlijk lesbische vrouw in Zimbabwe. Dat land staat bekend als één van de minst vriendelijke landen ter wereld op LHBT-gebied, aldus Middelburg. LHBT staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders.

"Mensenrechtenverdedigers zoals Diana, die strijden voor de rechten van LHBT hebben in Zimbabwe te maken met discriminatie, uitsluiting, geweld, of arrestatie. Diana zet zich in om de zelfredzaamheid van LHBT-mensen te vergroten."

Ook werkte ze mee aan onderzoek van de Verenigde Naties naar de mensenrechten in Zimbabwe, aldus de gemeente. 'Dit resulteerde in tien aanbevelingen op het gebied van seksuele oriëntatie en gender-identiteit aan de Zimbabwaanse regering.'

Werkplek

Om Mailosi onderdak te bieden in Middelburg werkt de gemeente samen met woningcorporatie Woongoed Middelburg, Stichting Present en University College Roosevelt (UCR).

"Diana krijgt een werkplek bij de UCR en begeleiding van een studente. Deze samenwerking stelt haar in staat om kennis te verbreden en te delen op het gebied van mensenrechten."

Diana Mailosi is na James Ninrew Dong, Hena Gul, Svitlana Valko en Janak Raut de vijfde mensenrechtenverdediger die Middelburg onderdak biedt.