Woningcorporatie Woongoed Middelburg en Huurdersvereniging Middelburg (HVM) hebben overeenstemming bereikt over een lagere huurverhoging. 

Dat maakten de twee partijen dinsdag bekend in een gezamenlijk persbericht.

Woongoed stelt minder huurverhoging voor dan volgens haar meerjarig huurakkoord mogelijk is. "Sommige huurders hebben geen of slechts een beperkte inkomensstijging en het is goed dat de huurlasten dan zo min mogelijk stijgen", aldus het HVM-bestuur.

Het voorstel voor huurverhoging in 2018 past binnen de afspraken van het sociaal huurakkoord dat de HVM en Woongoed in 2016 met elkaar sloten voor de komende jaren.

Streefhuren

In dit akkoord ziet Woongoed enerzijds af van inkomensafhankelijke huurverhogingen en verlaagt zij de streefhuren. Dat is de huur die past bij de kwaliteit van de woning en voldoet aan de afgesproken aantallen betaalbare woningen die Woongoed garandeert.

Anderzijds mag Woongoed ter compensatie de totale huursom jaarlijks verhogen met het inflatiepercentage plus een opslag van 1 procent.

Huurverhoging

"In 2017 bedroeg de inflatie 1,4 procent, dus de huur zou met 2,4 procent omhoog mogen. Woongoed maakt in 2018 geen gebruik van de opslag van één procent en beperkt de gemiddelde huurverhoging tot 1,4 procent."

Afhankelijk van het verschil tussen de werkelijke huur en streefhuur krijgen bewoners een huurverhoging tussen de nul en 3,9 procent, aldus de woningcorporatie.