In een motie die de Lokale Partij Vlissingen (LPV) donderdag indient, stelt ze het college van burgemeester en wethouders voor poppodium de Piek voor sluiting te behoeden met een renteloze lening van 150.000 euro.

Neemt de gemeenteraad de motie aan, dan moeten b&w met de artikel 12-inspecteur en Cultuurwerf - uitbater van de Piek - onderzoeken of de lening onder voorwaarden haalbaar is.

'Met 140.000 euro van de gemeente, 50 procent van de kosten voor achterstallig onderhoud en de nodigde verbouwingen, kan de Piek voortbestaan', aldus LPV-fractievoorzitter Mark Weug in de motie.

De overige 140.000 euro moet het Vlissingse podium zelf bijeenbrengen. Ook is de Piek, als zij de lening krijgt, verplicht periodiek een meerjarenonderhoudsplan te laten opstellen en dat ook te betalen.

De LPV wil de Cultuurwerf dan vrijstellen van huur tijdens de aflossingsperiode van de lening, die maximaal 15 jaar bedraagt. 'Overige kosten voor onder meer water, elektra en belastingen zijn voor de Piek en bij tegenvallers mag het podium niet rekenen op extra geld van de gemeente.'

Verkoop

Vlissingen wilde de panden van het podium aan de Hellebardierstraat eerder van de hand doen voor een marktconforme verkoopprijs.

In de motie staan ook evaluaties met mogelijkheden voor overname van onroerend goed door de Piek. 'Het uitgangspunt daarbij is een marktconforme verkoopprijs minus de investeringen van de Piek, plus afschrijvingen.'