Inwoners van de gemeente Borsele krijgen de kabeltaks die ze hebben betaald weer terug. Sinds de gemeente de kabeltaks invoerde, beloofde ze deze terug te geven aan de inwoners.

Het gaat om 16,75 euro die van de rioolbelasting wordt afgetrokken. Inwoners van de gemeente hebben deze taks al betaald

Helemaal ervan afzien kon ze niet, omdat vrijwel alle Zeeuwse gemeenten de belasting op kabels en leidingen vorig jaar in rekening brachten. "Als we het niet zouden doen, zouden onze inwoners gaan betalen voor de inwoners van andere gemeenten", aldus Schenk.

De belasting die de gemeenten oplegt wordt door bedrijven als Evides en netwerkbedrijf Enduris namelijk één op één doorberekend aan de Zeeuwen. "Wij zijn dus min of meer gedwongen hem in te voeren. Nodig vonden we het niet."

Onherroepelijk 

Het bedrag dat extra is betaald aan Evides Waterbedrijf krijgen de inwoners van Borsele nu terug. Over de kabeltaks voor Enduris loopt nog een rechtszaak. "Die kunnen we nog niet teruggeven. Het moet eerst onherroepelijk zijn."

Iedereen in Borsele die de kabeltaks heeft betaald krijgt het weer terug, ook mensen wier belasting wordt kwijtgescholden. Bij elkaar kost het de gemeente 176.000 euro.