Het strandje van Baarland wordt maandag 26 februari opgespoten. Er komt 20.000 kubieke meter zand bij.

Na het opspuiten ligt het er zeker voor vier jaar weer mooi bij.

De werkzaamheden zijn een samenwerking tussen Comfortcamping Scheldeoord, die achter de dijk ligt, Rijkswaterstaat, het Vlaamse bedrijf Dredging International, de Vlaamse overheid en de gemeente Borsele. De partijen werken sinds 2005 samen.

In 1988 ging het strandje verloren door allerlei zaken. In 2006 werd het in ere hersteld. Dredging International maakt de Westerschelde continu schoon in opdracht van de Vlaamse overheid.

“In plaats van het gebaggerde zand af te zetten buiten de vaargeul van de Westerschelde, deden de partijen de toezegging om enkel tegen de meerkosten het zand op te spuiten”, zegt de gemeente Borsele.

Wegspoelen

Sinds 2006 wordt het strandje om de vier jaar opgespoten. "Dat is noodzakelijk omdat door de stroming en het stormseizoen er ieder jaar weer een deel van het zand wegspoelt."

Het strandje bij Baarland is vanaf maandag niet meer toegankelijk voor het publiek wegens de voorbereidende werkzaamheden. Daarnaast is er ook het gevaar van drijfzand. Vanaf de Zeedijk zijn de werkzaamheden wel te zien.