Het verschil in arbeidsdeelname tussen mannen en vrouwen was vorig jaar het grootst in Zeeland.

Dat blijkt uit cijfers die LocalFocus van het CBS heeft geanalyseerd.

Gemiddeld was de arbeidsdeelname van vrouwen in Nederland 9,6 procent lager dan die van mannen. Dit aandeel was 61,9 procent van de vrouwen tegenover 71,5 procent van de mannen. In Zeeuwsch-Vlaanderen lag dit verschil op 13,3 procent, in de rest van Zeeland op 11,6 procent.

De laatste jaren is het verschil in arbeidsdeelname tussen mannen en vrouwen wel afgenomen. Per regio is dit verschil ook anders, in Terneuzen is het bijvoorbeeld redelijk groot, namelijk 14,4 procent.

Crisis

De arbeidsdeelname was vorig jaar in meeste Nederlandse regio's nog niet terug op het niveau van 2008, oftewel het begin van de crisis. Vier van de veertig regio's zijn vorig jaar wel terug op het niveau van 2008 gekomen: Zuidwest-Drenthe, IJmond, Zeeland (exclusief Zeeuws-Vlaanderen) en de agglomeratie Haarlem.

In 2004 bereikte de landelijke arbeidsparticipatie met 64,9 procent een dieptepunt. Sindsdien neemt de arbeidsdeelname weer toe.