Het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp krijgt een bijdrage van 1,6 miljoen euro voor de realisatie van een tentoonstellingspaviljoen in het Bevrijdingspark Zeeland, bij het museum.

Daarin komt een zogeheten Roosevelt Experience en een expositieruimte.

In de eerste ruimte wordt de ontstaansgeschiedenis van de Verenigde Naties verteld en de verankering van de vier vrijheden van president Franklin Delano Roosevelt in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

In de tentoonstellingsruimte wordt verteld over de rol van Zeeland tijdens de Slag om de Schelde en de bevrijding. "Door de koppeling met de vier vrijheden van Roosevelt kunnen we de verbinding leggen met het heden waar vrijheid en democratie helaas nog steeds onder vuur liggen", zegt Stef Traas van het museum.

Fonds

De 1,6 miljoen euro kreeg het Zeeuwse museum van het vfonds, die op haar beurt tien miljoen euro in ontvangst mocht nemen van de Nationale Postcode Loterij.