Hoe staat het met het onderzoek naar de mogelijkheden om het VVV-kantoor in de binnenstad van Vlissingen onder te brengen in het muZEEum aan de Nieuwendijk? VVD Vlissingen vraagt dit aan het college van burgemeester en wethouders.

Het college wil de subsidie van het muZEEum afbouwen en met nieuw toeristisch beleid bepalen of Vlissingen een VVV houdt.

'Wil je interessant zijn als toeristische stad, dan is het van belang dat er voor de 45.000 bezoekers van de VVV een fysiek kantoor blijft', stelt VVD-gemeenteraadslid Tamara Vork-Ritter in de schriftelijke vragen aan b&w.

'Hoe staat het met de gesprekken tussen de gemeente en de directies van het muZEEum en de VVV over het inpassen van de VVV in het muZEEum?' Ook vraagt Ritter wanneer de gemeenteraad de nieuwe toeristische nota kan verwachten.

Bezuinigingen

Verder wil de vragensteller weten waarom het rapport van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) over dit onderwerp nog steeds niet beschikbaar is voor de raadsleden.

'Het college heeft dit rapport al enige tijd in haar bezit. Waarom het niet aan de raad gegeven? De bezuinigingen gaan gewoon door en de gemeenteraad beschikt niet over de nodige informatie.'