De arbeidsmarkt in Zeeland wordt krapper en krapper. Vooral in de techniek liggen de banen voor het oprapen.

Dat zegt het UWV in haar maandelijkse overzicht van het aantal ww-uitkeringen.

In vergelijking met een jaar geleden is het aantal uitkeringen voor werklozen gedaald met 19 procent. Als je het percentage afzet tegen december, dan zie je een toename van 2,8 procent. Dat verschil komt door seizoensinvloeden.

Beide percentages liggen rond het landelijk gemiddelde. Eind januari waren er in Zeeland 6300 lopende ww-uitkeringen. Het is 3,3 procent van de beroepsbevolking. Het ww-percentage is landelijk 3,7 procent.

Vacatures

In de technische sector liggen veel kansen. Het UWV noemt de arbeidsmarkt voor technische beroepen ‘zeer krap’. Het aantal vacatures in deze tak blijft stijgen. Op ieder opleidingsniveau zijn er kansen in technische beroepen.

"De meeste technici zijn werkzaam in de industrie en de bouw, maar ook in de zakelijke dienstverlening, groothandel en handel in en reparaties van auto’s zijn veel technici werkzaam", schetst het UWV de mogelijkheden.