Om Reimerswaal aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme werkt de gemeente aan een nieuw beleidsplan.

De gemeenteraad heeft voor de uitgangspunten voor het nieuwe beleid besproken wat zij wil bereiken. Ook zijn de wensen van de inwoners en ondernemers geïnventariseerd. Dit resulteerde in zeven kaders. 

De gemeente wil de relatie tussen de gemeente en ondernemers versterken, mogelijkheden voor verblijfsaccommodaties verkennen en faciliteren, informatievoorziening en promotie van de gemeente verbeteren, de dorpen en het buitengebied verlevendigen, de fiets-, wandel- en vaarroutes versterken en ‘Smaakvol Reimerswaal’ realiseren.

Hierbij wil de gemeente toeristen trekken met de schaal- en schelpdierensector, zonder dat de bedrijven in deze branche gehinderd worden in hun bedrijfsvoering.

Hotel

Het nieuwe beleid moet ook een verkenning naar de mogelijkheden voor de realisatie van een hotel mogelijk maken.

Eerdere initiatieven hiervoor in Yerseke liepen op niets uit, omdat ontwikkelaars er geen brood in zagen. 'Met het nieuwe beleid wil Reimerswaal partijen stimuleren met initiatieven te komen', licht burgemeester José van Egmond toe.

Als de gemeenteraad binnenkort instemt met de kaders werkt de gemeente ze verder uit tot een plan van aanpak voor de komende jaren. Reimerswaal wil de plannen ontwikkelen op een schaal die past bij de gemeente en de identiteit van de verschillende kernen.

“Identiteit heeft daarbij ook betrekking op cultuur en levensovertuiging van de inwoners in die kernen”, aldus wethouder Izak Vogelaar.

Zichtbaar

Er kan volgens de wethouder al winst behaald worden door bestaande activiteiten beter op elkaar af te stemmen en bijvoorbeeld de geschiedenis en culturele waarden van de gemeente beter zichtbaar te maken.

“We kijken ook naar wat de inwoners aan de plannen hebben. Want zij zijn de beste ambassadeurs voor de gemeente. Als zij met verve praten over Reimerswaal, dan wil je er ook gaan kijken.”