De gemeenten Veere en Vlissingen en waterschap Scheldestromen concluderen na onderzoek dat samenwerking voor de Walcherse stranden en kust nog niet haalbaar is.

De afgelopen twee jaar onderzochten de partijen of ze door efficiënt samen te werken de kwaliteit van het strand- en kustbeheer kunnen verhogen tegen lagere kosten.

"Er zijn kansen, maar het kost meer tijd om de samenwerking tot stand te brengen", laat een Veerse gemeentewoordvoerder donderdag namens de drie partijen weten.

"De doelstelling was de kwaliteit van veilige, schone en aantrekkelijke stranden en de kuststrook te verbeteren in het belang van de inwoners, recreanten en ondernemers", aldus de woordvoerder. "Samenwerken zou leiden tot hogere kwaliteit en een uniform en goedkoper beheerplan voor het gebied." 

De samenwerking zou gaan gelden voor alle Walcherse stranden en het kustgebied. Veere, Vlissingen en het waterschap blijven hun eigen gebieden beheren. "We zoeken de samenwerking waar dat kan."

Betreuren

Vlissingen had het strandbeheer in 2017 uitbesteed aan Stichting Strandexploitatie Veere. In 2018 beheert Vlissingen het Badstrand weer zelf. Het waterschap is verantwoordelijk voor het Nollestrand en de overige stranden op Vlissings grondgebied.

Er verandert voor het gebruik van het gebied niets. "Daghokjes en slaaphuisjes worden straks gewoon geplaatst en de stranden schoongemaakt. Alleen de meerwaarde van samenwerking bereiken we nog niet. Dat betreuren alle partijen."