Waterschap Scheldestromen gaat vanaf maandag 5 februari ongeveer honderd bomen kappen bij Dishoek voor de verbreding van het fietspad tussen de Kaapduinseweg bij Dishoek en de Vroonweg bij Valkenisse.

"Het fietspad door het bos bij Dishoek is nu erg smal en veel fietsers ervaren het daardoor als onveilig", laat het waterschap in een persbericht weten. "Het wordt zowel door woon-werkverkeer als recreatief verkeer veelvuldig gebruikt. Daarom wordt het fietspad verbreed van ongeveer 2 naar 3 meter."

Om de verbreding mogelijk te maken is het nodig om de bomen die dicht langs het fietspad staan te kappen, aldus Scheldestromen. De kap moet voor het broedseizoen plaatsvinden. Ter compensatie plant het schap elders nieuwe bomen.

Door de kapwerkzaamheden is het fietspad tussen de Kaapduinseweg en Vroonweg van maandag 5 tot vrijdag 9 februari afgesloten. Fietsers worden omgeleid via de Klaassesweg, Zwaanweg en Westerscheldelaan.

De werkzaamheden voor de verbreding van het fietspad beginnen deze zomer na de bouwvak en duren tot half november. Ook in deze periode wordt het fietsverkeer omgeleid.