Bij de herinrichting van de Annie MG Schmidtsingel wil de gemeente Kapelle van de Biezelingseweg een groenstrook maken in plaats van een vrijliggend fietspad.

Dat schrijft wethouder Jon Herselman van Kapelle in een brief aan de bewoners van de wijk Zuidhoek.

Bij het ontwerp van de wijk, in 2006, zou de Biezelingseweg komen te vervallen en een vrijliggend fietspad worden naast de Annie MG Schmidtsingel om doorgaand verkeer te ontmoedigen. "Omdat het ontwerp inmiddels vrij oud is, wilden we weten of een vrijliggend fietspad nog steeds een goede oplossing zou zijn", aldus Herselman.

Een onderzoeksbureau adviseert nu volgens de wethouder geen vrijliggend fietspad aan te leggen. "Een straat met vrijliggend fietspad trekt meer (doorgaand) verkeer aan dan een woonstraat en nodigt uit tot hard rijden", aldus de wethouder.

En een vrijliggend fietspad kan volgens Herselman niet over de hele route gerealiseerd worden. "Daardoor moeten fietsers op een onlogische plaats het fietspad op- en afrijden. Dit levert onveilige situaties op die de meerwaarde van een fietspad vanuit veiligheid teniet doen."

Planning

Naar aanleiding van het onderzoek besluit de gemeente om fietsers op de rijbaan te laten rijden. "De Biezelingseweg wordt dan geen vrijliggend fietspad, maar we vormen het op termijn om tot groenstrook."

Van april tot en met augustus werkt de gemeente aan het woonrijp maken van de Annie MG Schmidtsingel. Tussen september en december krijgen de laatste straten - Krullevaar, Petteflet, Jip en Janneke, Langhors en Minoes - hun definitieve inrichting, verwacht Herselman.