Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen krijgt ruim 71.000 euro van Stichting Dioraphte om de collectie te digitaliseren.

Stichting Dioraphte om de collectie te digitaliseren. Het door het genootschap gevraagde bedrag is volledig toegewezen.

Dwarsverbanden

Met het geld gaat ze de oude collectie, die is ondergebracht bij een aantal Zeeuwse instellingen, online presenteren en maakt ze oude dwarsverbanden virtueel zichtbaar. "Voorwerpen van dezelfde schenker komen dan weer bij elkaar, zoals bijvoorbeeld het inktpotje van de Vlissingse ontdekkingsreiziger Samuel van de Putte, die is geboren aan het einde van de 17e eeuw, de oude, door hem gemaakte kaarten van Tibet en Nepal, de tekeningen van de Indische minnaressen van de Groot Mogol met bijbehorende brieven, die hij had gekregen en de mineralen die hij tijdens zijn reizen onderweg opraapte en meenam", geeft het genootschap een voorbeeld.

Honderden

Het gaat om honderden voorwerpen. De oudste collectie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is beschermd cultuurgoed.

Goede doelen

Als alles meezit staat deze in 2019 online, in het jaar dat het genootschap 250 jaar bestaat.

Dioraphte ondersteunt in binnen- en buitenland goede doelen op het gebied van wetenschap en onderzoek, sociale initiatieven, natuurbescherming, podiumkunsten en cultureel erfgoed.