Via een enquête vraagt de gemeente Kapelle inwoners en ondernemers naar hun mening over de voorzieningen in de gemeente.

Ruim 2500 willekeurig geselecteerde inwoners van achttien jaar en ouder ontvangen deze week een uitnodiging van de gemeente voor de burgerpeiling. Ook als inwoners geen bericht hebben ontvangen, kunnen zij de vragenlijst online invullen.

Daarnaast krijgen alle ondernemers deze week een uitnodiging om deel te nemen. Zij kunnen de vragenlijst ook online invullen.

In de enquête staan vragen als 'Voelen de inwoners en ondernemers zich veilig in hun buurt?' en 'Betrekt de gemeente inwoners en ondernemers voldoende bij het maken van plannen?'

Waardevol

Een onafhankelijk adviesbureau begeleidt Kapelle bij het onderzoek. Dat moet waardevolle informatie opleveren over hoe inwoners de ondersteuning en dienstverlening van de gemeente ervaren en hoe zij denken over de buurt waarin zij wonen.

Met de resultaten kan de gemeente Kapelle naar eigen zeggen prioriteiten benoemen en met inwoners in gesprek gaan over verbeteracties en de samenwerking met buurtbewoners en organisaties. 

Burgemeester Huub Hieltjes van Kapelle hoopt op veel deelnemers voor het onderzoek. “We willen graag in gesprek over onderwerpen die belangrijk zijn voor mensen", laat hij via een gemeentewoordvoerder weten. "Met de resultaten van dit onderzoek kunnen wij ons beleid beter afstemmen op de wensen en behoeften van onze inwoners.’’

April

Het onderzoek onder ondernemers moet duidelijk maken hoe zij de bedrijfsomgeving zien. Wat vinden zij van de contacten met de gemeente, heffingen, regeldruk en het ondernemingsklimaat in Kapelle?

"We willen meer pro actief handelen richting onze ondernemers en de relatie versterken", laat wethouder Evert Damen via de gemeentewoordvoerder weten. "Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we gezamenlijk met de ondernemers komen tot een economisch beleidsplan.’’

De vragenlijst kan tot 23 februari worden ingevuld. De resultaten worden in april gepubliceerd op www.kapelle.nl en op www.waarstaatjegemeente.nl.