De onderzoekers van ZB/Planbureau en Bibliotheek van Zeeland vinden dat er geen fout staat in het rapport De Staat van Zeeland. Wel vinden ze dat het cijfer nadere uitleg behoeft.

"Het was beter geweest als ZB deze nuancering in het rapport had vermeld", zeggen de onderzoekers in een persbericht naar aanleiding van de kritiek op het rapport Staat van Zeeland.

In het rapport zegt ZB dat het aantal bewoners op het  Zeeuwse platteland tussen 2009 en 2017 met 28.000 is gedaald. De PZC ontdekte na de presentatie van het rapport dat die daling te verklaren is door een aangepaste rekenmethode van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vervolgens barstte een storm van kritiek los. Het zou namelijk gaan om een daling van slechts 7.000.

Stedelijk

Het cijfer van 28.000 ontstond doordat het CBS jaren geleden bepaalde dorpen is gaan betitelen als stedelijk gebied. "Enerzijds trokken meer mensen, vooral jongeren en 65-plussers, van het Zeeuwse platteland naar de stad. Anderzijds is deze ontwikkeling het gevolg van een wijziging van de manier waarop het CBS meet en waardoor er minder platteland in Zeeland is dan acht jaar geleden", zegt ZB op de kritiek.

Ze voegt dit toe aan het rapport. "De constatering dat Zeeland verstedelijkt, blijft overeind", is de overtuiging van de onderzoekers. Om te spreken van een leegloop is echter voorbarig, zeggen ze.