Perspectief op Vlissingen (POV) wil dat de maximale parkeertijd op de Zeemanserve wordt verlengd van één naar drie uur. De kortere parkeertijd is ingegaan op 1 januari en is één van de veranderingen in het nieuwe parkeerbeleid.

POV heeft eerder al vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld over het nieuwe beleid en zegt naar aanleiding daarvan veel opmerkingen te hebben gehad.

Daaruit zijn de vragen over de Zeemanserve voortgekomen. POV vindt het maximum van één uur parkeren daar te kort. Er zitten bijvoorbeeld veel opticiens in de omgeving en een afspraak in zo’n zaak duurt al snel langer dan een uur. Bovendien hebben veelal ouderen moeite met parkeergarages.

Pim Kraan van POV denkt dat een maximale parkeertijd van drie uur ook zorgt voor wisselende parkeerplekken.