GroenLinks Zeeland stelt opnieuw schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten over klachten van omwonenden van de scheepswerf bij Hansweert over geluidsoverlast. 

"Omwonenden van de scheepswerf trekken al meer dan tien jaar aan de bel over geluidsoverlast tot diep in de nacht", schrijft GroenLinks-Statenlid Gerwi Temmink.

Zijn fractie heeft hiervoor al meerdere malen aandacht gevraagd. "Eind vorig jaar leek het tij te keren toen de rechter het bestemmingsplan vernietigde en de werf deels verhuisde naar het Sloegebied. De overlast houdt echter onverminderd aan, met afgelopen week weer uitschieters tot diep in de nacht. De bewoners hebben deze overlast opnieuw gemeld."

Op grond van een vergunning uit 2004 zou de werf volgens Temmink voor maximaal zes weken per jaar toestemming hebben om 's nachts te mogen werken tot 2.30 uur. "En dan zouden de werkzaamheden om 5.45 uur weer hervat mogen worden. Wie controleert dat?"

's Nachts

Uit een brief van Gedeputeerde Staten (GS) uit december maakt GroenLinks op dat boa's (buitengewoon opsporingsambtenaar) van de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD), die sinds 2014 milieu- en veiligheidstaken uitvoert namens de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland, ’s nachts niet ingezet worden.

"Alleen overdag van 8.00 tot 17.00 uur." Temmink wil weten of deze afspraak ook geldt voor klachten over geluidsoverlast.

Aanpassen

De partij wil weten hoe klachten en meldingen geregistreerd worden. "Volgens GS zou er vanaf 2017 gehandhaafd worden bij overtredingen. Maar als de RUD  s nachts niet werkt, vragen de bewoners zich af wat voor zin het heeft om overlast te melden."

Temmink vraagt of GS de vergunningen willen aanpassen zodat omwonenden in de nachtelijke uren verzekerd zijn van een ongestoorde nachtrust.