Door de fusie van afgelopen jaar tussen Woonburg en Zeeuwland bespaart woningcorporatie Zeeuwland jaarlijks een miljoen euro. Dit bedrag investeert ze ieder jaar in regelingen die de huurders ten goede komen.

Zeeuwland en Stichting Huurdersbelangen Zeeuwland (SHZ) hebben afgesproken hoe het bedrag van een miljoen euro jaarlijks structureel wordt besteed.

Het miljoen verdeelt Zeeuwland over haar werkgebieden Walcheren en Schouwen-Duiveland. De regelingen lopen uiteen van huurverlaging tot afschaffing van een huurverhoging voor energiemaatregelen, om de duurzaamheid en betaalbaarheid van de woningen te verbeteren.

Zo is er op Walcheren geen huurverhoging (meer) voor energetische maatregelen, laat de corporatie weten.

Verduurzaming

Zeeuwland verduurzaamt haar woningen. "Daarom zijn vanaf dit jaar ook op Walcheren energiebesparende maatregelen voor woningen die onderdeel zijn van planmatig onderhoud gratis", aldus een woordvoerder van Zeeuwland.

"Dit gold al voor huurders op Schouwen-Duiveland. Huurders op Walcheren die vanaf 2012 aan het energiebesparingsprogramma hebben meegedaan, krijgen korting op de huur."

Een andere regeling is dat de kosten voor zonnepanelen gelijk blijven. "Het aanbrengen van zonnepanelen kost vanaf nu zowel op Schouwen-Duiveland als op Walcheren twaalf euro per maand. Op Walcheren lag dit bedrag hoger."