Er komen dit jaar twintig extra voorzieningen in Goes waar mensen hun plastic afval in kwijt kunnen. De locaties worden in de loop van dit jaar in overleg met bewoners bepaald. 

De gemeente laat de containers plaatsen in aanloop naar de invoering van diftar, het nieuwe systeem waarmee inwoners gaan betalen voor de hoeveelheid restafval die ze aanbieden.

Het gaat op 1 januari volgend jaar van start. Meer containers maakt het makkelijker om het afval te scheiden, zegt de gemeente.

In februari en maart komen er tien bijeenkomsten waar informatie wordt gegeven over het scheiden van afval. Goesenaren kunnen dan ook aangeven wat volgens hen de beste locaties zijn voor de nieuwe ondergrondse voorzieningen.