Een meerderheid van de Zeeuwse bevolking (54 procent) rekent zich niet meer tot een kerkgenootschap of religieuze groepering. In 2009 was dit 46 procent.

Dat blijkt uit het rapport "Staat van Zeeland 2017" van Planbureau en Bibliotheek van Zeeland dat dinsdag is verschenen in opdracht van de provincie Zeeland.

Vooral in Zeeuwe steden en stedelijke gebieden is deze daling te merken: tweederde van de inwoners is niet kerkelijk. Op het platteland en in kleine dorpen is wel een meerderheid van de mensen betrokken bij een kerk of religieuze gemeenschap.

Volgens Provincie Zeeland komt de daling "voor de rekening van Roomskatholieke en PKN kerkgenootschappen". Deze kerken zijn nog wel steeds de grootste in Zeeland.

Zeeland behoort voor een deel bij de 'biblebelt', een strook in Nederland waar veel bevindelijk gereformeerden wonen. Deze groepering komt vooral veel voor in Reimerswaal en Tholen. "Bevindelijk gereformeerden wonen veel vaker bij elkaar en in de buurt van familie en vrienden", aldus het rappport.