De gemeenteraad van Middelburg heeft maandagavond besloten om burgemeester Harald Bergmann voor te dragen voor herbenoeming.

Bergmanns eerste termijn van zes jaar als burgemeester van de Zeeuwse hoofdstad loopt eind augustus af. Zoals gebruikelijk wordt voordien een vertrouwenscommissie ingesteld om te besluiten over de voordracht tot herbenoeming.

Het besluit tot voordracht van de gemeenteraad wordt meegedeeld aan de commissaris van de koning in Zeeland, Han Polman. Hij informeert de minister van Binnenlandse Zaken hierover. De minister wendt zich voor de herbenoeming tot Koning Willem-Alexander.

Bij de herbenoemingsprocedure heeft de vertrouwenscommissie, onder leiding van voorzitter Willemien Treurniet, ook gekeken naar de profielschets die zes jaar geleden ten grondslag lag aan de benoeming van de nieuwe burgemeester.

Profielschets

De vertrouwenscommissie heeft de profielschets op enkele punten aangepast voor de komende zes jaar. Zo is bij de rol 'richting andere overheden en de regio' toegevoegd dat de burgemeester opkomt voor het Middelburgse belang in samenwerkingsrelaties. "Dit gebeurt in de praktijk al en de vertrouwenscommissie vond het logisch dit in de profielschets op te nemen", laat de gemeente Middelburg maandagavond weten.

Daarnaast is zes jaar geleden opgenomen "naast wettelijke taken geen portefeuilles aan de burgemeester toe te kennen". Deze tekst is uit de profielschets gehaald. "De vertrouwenscommissie geeft hierbij aan dat er geen directe plannen zijn om portefeuilles aan de burgemeester toe te kennen, maar de mogelijkheid hiertoe wel open wil laten."

Voor de rol als voorzitter van de gemeenteraad is toegevoegd dat de burgemeester de goede sfeer in de raad bevordert, waarbij onderlinge feedback op een prettige wijze plaats vindt. "Ook dit gebeurt al. De vertrouwenscommissie vond het goed deze behoefte van de raad ook vast te leggen in de schets."