Na protesten vanuit de gemeenteraad laat de gemeente Reimerswaal toch kandidaat-gemeenteraadsleden toe als stembureaulid voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart.

Om het proces rondom de verkiezingen te verbeteren en transparanter te maken besloot het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal in juni dat kandidaat-raadsleden niet langer stembureaulid mochten zijn.

‘We willen elke schijn van belangenverstrengeling voorkomen’, legde de toenmalig waarnemend burgemeester Piet Zoon van Reimerswaal destijds uit.

Deze maatregel maakte veel los in de gemeenteraad.

“Raadsleden kwamen vooral met het argument dat door de maatregel een aantal ervaren stembureauleden zou wegvallen”, vertelt burgemeester José van Egmond.

“We hebben begrip voor dat standpunt. Ook voerden ze aan dat het besluit laat gecommuniceerd is en dat het collegebesluit is genomen zonder dat de gemeenteraad hierover kan discussiëren.

Flauw

Met het oorspronkelijke besluit om geen kandidaat-raadsleden meer te benoemen tot stembureaulid voerde het college het advies van de Nationale Kiesraad uit.

“Waarschijnlijk mogen vanaf 2019 geen kandidaat-raadsleden meer de stembureaus bemensen”, aldus de burgemeester. “We wachten deze wetswijziging af. Maar vanwege de argumenten van de raad vonden we het flauw om het advies nu al uit te voeren. We komen aan de wens van de raad tegemoet.”

De andere maatregelen voor een eenduidiger en transparanter verkiezingsproces, die b&w in juni vaststelden blijven wel van kracht. Hierdoor zijn er ten opzichte van eerdere verkiezingen wel enkele belangrijke wijzigingen.

Examen

“De voorzitter van het stembureau is altijd een ambtenaar en er is maximaal één kandidaat-raadslid per stembureau”, aldus Van Egmond. De aanmeldingen voor stembureaulid worden ingedeeld en ‘ervaren’ en ‘nieuwkomer’ en evenredig geloot. “We hebben 120 personen nodig en er hebben zich er 180 aangemeld.”

Voor elk van de vijftien stembureaus in Reimerswaal zijn acht mensen nodig. “Het gaat om twee teams en aparte tellers. De leden van de stembureaus worden eind januari benoemd. Aanmelden kan tot en met zaterdag 20 januari. “Alle stembureauleden krijgen een cursus en moeten examen doen.”