De commissie-Jansen beveelt de twaalf Nederlandse provincies aan het provinciefonds te herverdelen en Zeeland twintig miljoen euro meer uit te keren.

De provincie Zeeland ontving de afgelopen tijd jaarlijks tien miljoen euro minder dan de andere provincies uit het provinciefonds, vanwege de toenmalige dividenduitkeringen van voormalig Zeeuws energiebedrijf Delta. 

Vorige maand bracht de commissie-Jansen in opdracht van het Interprovinciaal Overleg (IPO) het advies 'Financiële problematiek Provincie Zeeland' uit. Hierin adviseert de commissie de twaalf provincies het provinciefonds anders te verdelen.

"De commissie stelt voor dat andere provincies twintig miljoen euro, voor een periode van drie jaar, bijdragen aan Zeeland", laat de provincie Zeeland dinsdag weten.

"De commissie wijst ook op de mogelijkheden van Zeeland om zelf tien miljoen euro bij te dragen voor dezelfde periode." Zeeland zoekt nu naar mogelijkheden hiervoor en presenteert die eind april in de Voorjaarsnota.

Het IPO-bestuur vergadert volgende week, 24 en 25 januari, in Middelburg over de bevindingen van de commissie-Jansen.