Het aantal inwoners in Middelburg is opnieuw licht gestegen. In 2017 telde de stad 34 meer mensen dan het jaar ervoor. 

Hiermee komt het totale aantal op 48.306 inwoners te liggen, meldt het CBS dinsdag. 

De stijging is zo klein, omdat de gemeente in sommige maanden hogere vertrekcijfers kent dan nieuwe inwoners. Ook het geboorteoverschot, wat inhoudt dat er meer baby's geboren worden dan dat er mensen sterven, is in sommige maanden beperkt. Zo werden er in de maand november van vorig jaar 37 baby's geboren en stierven 35 inwoners.

Amsterdam kreeg in 2017 de meeste nieuwe inwoners, gevolgd door Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Almere, Eindhoven, Nijmegen en Tilburg. Dit komt ook doordat de relatief jonge bevolking voor een geboorteoverschot zorgt.

Vergrijzing 

De bevolkingsgroei beperkt zich tot de steden en de randstad. Zo is het aantal inwoners in 91 van de 388 Nederlandse gemeenten juist gedaald. Vooral in de gemeenten aan de randen van het land stierven meer mensen dan er werden geboren, en het CBS wijt dat aan vergrijzing.

De bevolkingsdaling  vond vooral plaats in grote delen van de drie noordelijke provincies, Limburg, Zeeland en de Achterhoek.