De nieuwe fusiehaven van het Nederlandse havenbedrijf Zeeland Seaports en het Vlaamse Havenbedrijf Gent gaat North Sea Port heten. Dat is vrijdag bekend geworden bij het ondertekenen van de fusieovereenkomst in Gent.

Door de fusie ontstaat een van de grootste zeehavens van Europa.

De haven strekt zich uit over een gebied van zestig kilometer en omvat de havengebieden van Terneuzen, Vlissingen, Borsele en Gent. Het gaat om een fusie op basis van gelijken, al is het bedrijf officieel in het Nederlandse Sas van Gent gevestigd.

Het gebied waarin de havengebieden van Vlissingen tot Gent liggen, telt ruim vijfhonderd bedrijven en tachtigduizend inwoners. Jaarlijks worden er 8.700 zeeschepen ontvangen.