John Dooms is de nieuwe lijsttrekker van de Lokale Partij Vlissingen (LPV) bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. 

Dooms is sinds 2010 gemeenteraadslid voor de LPV. Het is de eerste keer dat hij de lijst aanvoert.

In 2014 stond Pim Kraan nog bovenaan bij de LPV, maar hij stapte een paar maanden na de verkiezingen over naar de POV. Mark Weug is sindsdien fractievoorzitter.

Dooms zegt blij te zijn dat hij unaniem is gekozen door de LPV. In januari komt de partij met de andere kandidaat-raadsleden naar buiten.