Huub Hieltjes (52) is per 1 januari waarnemend burgemeester van Kapelle. Hieltjes, bestuurder bij waterschap Brabantse Delta, volgt tijdelijk Anton Stapelkamp op, die is benoemd tot burgemeester van de Gelderse gemeente Aalten.

Stapelkamp neemt woensdag 20 december afscheid van de gemeente Kapelle. In gesprekken tussen commissaris van de koning in Zeeland Han Polman en de fractievoorzitters en wethouders van Kapelle is besproken dat het wenselijk is een waarnemend burgemeester aan te stellen.

"Zo snel mogelijk na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 spreekt Polman wederom met de fractievoorzitters en wethouders over de openstelling van de burgemeestersvacature", laat de provincie Zeeland maandagavond weten.

Polman heeft Hieltjes benoemd tot waarnemend burgemeester van Kapelle. "Maandagavond heeft Huub Hieltjes kennismakingsgesprekken gevoerd met de fractievoorzitters en wethouders van Kapelle. Die konden op positieve wijze worden afgerond met de ondertekening van het benoemingsbesluit."

Ervaring

Hieltjes is lid van de VVD en woont in Breda. Hij heeft volgens de commissaris van de koning veel bestuurlijke ervaring. Hieltjes is lid van het dagelijks bestuur en waarnemend dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta.

"Ook was hij onder meer director van NL Financial Investments (NLFI) en vervulde verschillende leidinggevende functies bij het ministerie van Financiën."Hieltjes was van 1995 tot 2007 lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland.

De datum voor Hieltjes' installatie en beëdiging maakt de provincie Zeeland zo spoedig mogelijk bekend.